BISS SIA Lapas karte | Ieiet | Reģistrācija
Sākumlapa Preču katalogs Sistēmas un risinājumi Pakalpojumi Jaunumi Par mums Kontakti
Baltijas informācijas un drošības sistēmas
 
Kontakti
Adrese: Slokas 13a, Riga, LV-1048, Latvia
Telefons: +371 67603360, 67611722, 67805805 (serviss)
Fakss: +371 67611806
E-pasts: sales@bis.lv
Skype: biss_avp
Papildinformācija:
Darba laiks: Pirmd.-Piektd. 9:00 - 18:00
Partneri
FidPark produktu/sistēmu klāstu esam papildinājuši ar jaunu produktu - FPKS (FidPark Kases Sistēma), kas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.95 un Nr.96 (turpmāk - MK noteikumi Nr.95 un Nr.96), un šī gada 4. jūlijā tika iekļauta VID publiskojamo datu bāzē ( https://www6.vid.gov.lv/KA/All/990000005 un https://www6.vid.gov.lv/KA/Model). Sistēma ir paredzēta kases automātiem un kasiera darba vietām.

FPKS var izmantot preču un pakalpojumu tirdzniecības automatizācijai, ka arī integrēšanai ar citām sistēmām.
 
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (FAQ) par FPKS:

1. Kas ir FPKS?

FPKS ir saīsināts "FidPark Kases Sistēma" nosaukums. FPKS ir dators ar reģistrēto programmatūru un čeku printeri, kuram auditorfirma veica atbilstības pārbaudi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.95 un pēc tam piereģistrēja visu programmu kontrolsummas, kā arī datora modeli, instalēšanas procedūras, plombu izvietojumu u.c. parametrus. Atbilstoši VID prasībām tika piefiksētas visu datorā esošo programmu kontrolsummas, ieskaitot programmas un bibliotēkas, kuras nav tieši saistītas ar darījumu reģistrēšanu. Ņemot vērā lielās atbilstības pārbaudes izmaksas, kases automātā un kasiera darba vietā tiek izmantota viena unificēta FPKS versija FPKS v.2018.2.11, kura ir izgājusi atbilstības pārbaudi.

2. Kāpēc vispār ir jāsertificē esošos FidPark kases automātus?
Līdz brīdim, kamēr spēkā stājās MK noteikumi Nr.95 un Nr.96, mūsu kases automāti tika attiecināti uz "Tirdzniecības automātiem". Saskaņā ar iepriekš minētajiem MK noteikumiem visi kases automāti, kas ir pieslēgti pie lokālā tīkla, tiek uzskatīti nevis par tirdzniecības automātiem, bet par "pašapkalpošanās kases sistēmām". Uz katru automātu attiecas tādas pašas prasības, kā kases sistēmai ar apgrozījumu virs 1,5 milj. EUR (arī tad, ja norēķini tiek veikti tikai ar bankas norēķinu kartēm). Tas pats attiecas uz kasiera darba vietām, kas ir pieslēgtas pie lokāla tīkla. FidPark sistēmā visas iekārtas darbojas lokālajā tīklā, tāpēc mums bija nepieciešams izpildīt šīs prasības.

3. Kāpēc ir jāmaina datoru, kas atrodas kases automātā?
Sertificējamai kases sistēmai tika veikta atbilstības pārbaude ar vienu industriālā datora modeli, kas atbilst MK Noteikumu Nr.95 prasībām (t.sk. iespēju tajā ievietot USB fiskālo moduli). VID brīdināja, ka kontroles pasākumu gaitā datora mātesplate tiks salidzināta ar sertificētā parauga attēlu. Principā var veikt atbilstības pārbaudi un nosertificēt arī citus datora modeļus, bet papildus testēšanas, atbilstības pārbaudes un sertificēšanas izmaksas ievērojami pārsniedz datora cenu.

4. Kur rodas pieprasītās sertificēšanas izmaksas?
Izpildot MK noteikumu Nr.95 prasības, mums nācās ievērojami pārveidot mūsu esošo programmatūru - nodalīt t.s. Reģistrēto programmatūru (RP), kas ir tieši saistīta ar darījumu reģistrēšanu un čeka izsniegšanu, no t.s. integrētās informācijas sistēmas (IIS) - programmatūras, kas nodrošina funkcionalitāti (lietotāju interfeiss, naudas saņemšana un atlikuma izsniegšana automātos utt.). Sistēmas pārsertificēšanas un pārreģistrācijas nepieciešamība jebkādu izmaiņu, kuras maina kontrolsummu, dēļ, lika mums ievērojami mainīt FidPark struktūru. Sertificēšanas gaitā tika izmantota subjektīva MK noteikumu Nr.95 interpretēšana, kas ar laiku mainījās, kā arī tika izvirzītas papildus prasības. Tas noveda pie ļoti ievērojamām projekta apjoma un termiņu izmaiņām - projekts tika uzsākts 2017. gada pavasarī, kad parādījās pirmie sertificētie fiskālie moduļi, un tikai 4.07.2018 sistēma tika iekļauta VID datubāzē.

5. Kas ir backup, ko klientam jānodrošina trīs gadus?
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.95 kases sistēmas lietotājam ir jānodrošina resursus uz ārēja datu nesēja, kur automātiski tiek saglabāti fiskālie dati par trim pēdējiem gadiem, un pārbaudes gaitā VID-am ir jāsniedz iespēju tos atjaunot un analizēt. Resursu aptuvens apjoms ir līdz 1 Gb.

6. Kuriem Pantiem vecie automāti neatbilst?
Sk. (2). Ņemot vērā to, ka kases automātu darbībai ir nepieciešams pieslēgums pie lokālā tīkla, tie vairs nav tirdzniecības automāti, un neatbilst vairumam nosacījumu attiecībā uz kases sistēmām. Jo īpaši, tā ir piekļuves ierobežošanas sistēma, iebūvēts fiskālais modulis, četru veidu pārdošanas reģistrācija, liels daudzums dažādu stāvokļu/čeku un pārbaužu u.t.t. Tāpat ievērojami mainītas arī uzturēšanas procedūras.

7. Kāpēc ir jānomaina programmatūru ne tikai kases automātiem, bet arī serverim?
Faktiski tiek nomainīta visa FidPark programmatūra, ieskaitot arī servera programmas versiju un FidPark diagnostisko daļu.

8. “Jaunā kases sistēmas reģistrēta programmatūra atbilstoši MK noteikumiem Nr.95 un Nr.96” … Vai tas nozīmē, ka mūsu Kases automātiem programmatūras vispār nav?
Kases automātos iepriekš uzstadītā programmatūra tika izstrādāta atbilstoši likumdošanai, kas zaudēja spēku. Lai izpildītu MK noteikumu Nr.95 un Nr.96 nosacījumus, mums nācās izstrādāt praktiski jaunu produktu - FPKS, un attiecīgi mainīt arī pārējo FidPark programmatūru.

9. Kāpēc pieaug uzturēšanas izmaksas?
Tāpēc, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.95 un Nr.96 prasībām ir ievērojami samazinātas attālinātas uzturēšanas iespējas un ir jāpilda ļoti striktas VID prasības attiecība uz tehniskā žurnāla vešanu papīra formā un problēmu reģistrēšanu Elektronsikajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk - EDS). Sakarā ar to, ka tika piefiksētas VISU programmu, kas atrodas uz datora (pat to, kas nav tieši saistītas ar darījumiem), kontrolsummas, jebkuru kļūdu labošanu un atjauninājumu uzstādīšanu varēsim veikt tikai pēc atkārtotas atbilstības pārbaudes un sistēmas pārsertificēšanas.

10. Kāpēc ir mainījies Jūsu sertificēšanas piedāvājums, salīdzinot ar to, ko saņēmāt 2017. gada vasarā-rudenī?
Pirmie piedāvājumi mūsu kases sistēmu klientiem tika izstrādāti apmēram gadu atpakaļ, balstoties uz MK noteikumu Nr.95 un Nr.96 prasībām. Pēc tam, kad tika uzsākta sistēmas atbilstības pārbaude, izrādījās, ka daļu no MK noteikumiem Nr.95 VID un auditorfirma traktē savādāk, un ir papildus prasības, kas vispār nav minētas MK noteikumos Nr.95 (piemēram, viens datora modelis). Tāpēc mūsu komercpiedāvājumu galīgo versiju mēs sniedzām tikai pēc tam, kad FPKS tika iekļauta VID datubāzē.

11. Kāda ir FidPark sistēmas modernizēšanas procedūra?
Pēc komercpiedavājuma apstiprināšanas mēs ar sistēmas Lietotāju saskaņojam un veicam nepieciešamā aprīkojuma nomaiņu atbilstoši mūsu piedavājumam. Jaunu datoru ar programmatūru mēs gatavojam ofisā un iebūvējam kases automātā, attiecīgi mainot tā iekšējo konstrukciju. Tiek uzstādīta jauna FidPark programmatūra un tajā importēti FidPark tekošie dati.

12. Kāda ir jaunās sistēmas reģistrēšanas procedūra?
Mēs noslēdzam jaunu vai arī pagarinām un papildinām esošo uzturēšanas līgumu, programmējam fiskālo moduli ar lietotāja rekvizītiem, noplombējam datoru un fiskālo moduli, izrakstam tehnisko pasi ar sākuma GrandTotal (jebkura Lietotāja rekvizītos pieļautā kļūda noved pie tā, ka jāuzstāda jauns fiskālais modulis). Reģistrējam Lietotāja sistēmu EDS-ā, pēc tam lietotājs savā EDS profilā var piereģistrēt jauno sistēmu un beigās noņemt no uzskaites veco FidPark sistēmu. Jaunajai sistēmai ir cits nosaukums (FPKS) un sērijas numurs. Tā kā jaunajai Kases sistēmai ir atšķirīgs nosaukums (FPKS) un sērijas numurs, tad sistēmas lietotājam, kuru sistēmā ir uzstādīts POS termināls, pēc kases automāta modernizācijas jāsazinās ar savu banku un jāpaziņo par kases sistēmas sērijas numura izmaiņām, kurā uzstādīts šis POS termināls.

13. Vai ir iespējams nesertificēt automātu, ja tiks atstāti tikai norēķini bezsakaidrā naudā?
Saskaņā ar MK95 kases automātus ir obligāti jāsertificē arī tad, ja apmaksa tiek veikta tikai ar bankas norēķinu kartēm. FidPark var nodrošināt bezskaidras naudas norēķinus pie iebraukšanas stāvvietā (DirectDebit, Mobilly Automatic), bet tādu klientu pagaidām vēl ir ļoti maz. Ja maksājumus no vienreizējiem klientiem pieņemt pirms izbraukšanas no stāvvietas, bet autovadītājs dažādu iemeslu dēļ nevar vai negrib norēķināties (piemēram, ar Mobilly starpniecību), to nāksies izlaist no stāvvietas bez pakalpojuma apmaksas.